Ceref je ... Co je Ceref?
Jas (jas) (1 Chronicles 4: 7) - je analogický. Efnan.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.