Cerron je ... Co je Cerron?
Tser'on (vaz) (1 Samuel 9: 1) - otec Abielův, jeden od předchůdců Saulových.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.