Ceru - to ... Co Ceru?
Tser'ua (3Tsar 11 :. 26) - Jarobeámova matka, král Izraelský.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.