řEtězy jsou ... Co jsou řetězce?
řetězy (Izajáš 3:18) - míchání dekorací na nohou. ( viz dekorace)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.