Chalcedon je ... Co je to chalcedonie?
chalcidon (Zj 21:19) je jednou z odrůd křemene (chalcedonie), ale původní význam slova není jasný. ( viz drahé kameny)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.