Chaldej je ... Co je Chaldea?
Hald'ey je přirozeným obyvatelstvem Chaldea. Protože Chaldea byla v té době centrem východní moudrosti, v některých místech se toto slovo v Písmu nazývá učenými lidmi - astrology (Dan 2: 2, 10, Daniel 4: 4, Daniel 5: 7,11). ( viz The Magi)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.