Chaldea je ... Co je Chaldea?
Hald'eya (Jer 50 :. 10; Jer 51: 24, 35 ;. Ezekiel 16: 29; Ezekiel 23: 16) - v užším smyslu - pozemky v dolním toku Tigridu a Eufratu, obydlený ve starověku lidmi „lítý a rychlý“ (Habakuk 1: 6), jeden z hlavních měst, která byla ... UR, místo narození Abrahama (původ Chaldeans viz Iz 23: .. 13). Ale v širším slova smyslu, a to je nejvíce často nazýván zemi Kaldejské v Babylonia Písma (Jer 25: .. 12; Ez 12: 13), který se stal nástupcem kultury modlářství a dávných Chaldeans. ( cm. Babylon země)

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.