Shalef je ... Co je Chalet?
Shal'ef (vynikající) (Genesis 10: 26; 1 Par.1: 20) - Analog. Almodáda.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.