Chameleon je ... Co je to chameleon?
chameleon (Lev 11: 30) je rod ještěrka obývajícího teplé země, schopný rychle změnit barvu pleti ze žlutozelené na hnědou. Najde se na křoví a stromech, má velmi dlouhý jazyk, který zachycuje hmyz. V originále však význam slova není jasný.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.