Uhelná skříň je ... Co je uhelná baňa?
‚pánve (Ex 27: 3; Exodus 38: 3; Num 4: 14) - se používá liturgické nádoby, po -... zdá se, že pro přenášení ohně z oltáře zápalných obětí na kadidla oltáři. Možná to bylo jako lžíce (jako na egyptských památek) nebo kadidelnice ( cm. ).

The Bible. Starý a Nový zákon. Sinoidalny překlad. Bible encyklopedie .. architekt Nikifor 1891.