Enchantment
ch'ara (Exodus 7:11, 22 Exodus 8: 7, 18) - činy kouzelníků, čarodějů a jejich výsledků.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.