Shefa je ... Co je šéfkuchař?
Shef'o (Genesis 36: 23; 1 Par.1: 40) - Analog. Alvan.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.