Heluvay je ... Co je Heluvay?
Heluv'ay (1 Chronicles 2: 9) - cm.. Caleb, c.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.