Biografický slovník

Clement (ve světě Konstantin Karlovich Zedergolm)

Clement (ve světě Konstantin Karlovich Zedergolm) - to je ... Co je Clement (ve světě Konstantin Karlovich Zedergolm)?
Clement ve světě Konstantin Karlovich Zedergolm - mnich Optina klášter, duchovní spisovatel (zemřel 1878), syn reformistické dozorce. Absolvoval kurz na Fakultě historie a filologie Moskevské univerzity. Vstoupit pravoslavnou církev, byl oficiálním pro zvláštní úkoly na prokurátor Svaté synody. Stupeň Master of řecké literatury byl pro svou práci: „Život a spisy Cata starší.“ V roce 1862 vstoupil Clement do novic Optina Skete; stávat celibát kněz pomohl staršího otce Ambrose ve své korespondenci s duchovním dětem a vzal aktivní roli v duchovních publikacích Optina. Clement vydal samostatnou brožuru: „Život a dílo Nikodémem Svaté hory“, „ze vzpomínek cestu na východ v roce 1860“. Biografie Leonid Optina starší (ve schématu Leo) a jeho otec Anthony. Clement Letters vytištěné otce "poučné čtení" (1902, část III, 1903, části I a II). - Viz Leontiev "otec Clement" (2. vydání, 1882), "poučné čtení" 1902, část III ...

Biografický slovník. 2000.