Svědomí - to je ... Co je to svědomí?
s'ovest - morální cítění, vědomí a chápání lidské duše svých vlastních činů a motivů (Ř 2: 15.). Svědomí není hlas Boží, jak si někteří myslí. lidského svědomí je jeho postoj k věděl, že Boží zákony, a to může být spálen a zla (1 Timoteovi 4 :. 2; Židům 10: 22), a lidé by měli usilovat, aby ji udrželi čisté (1 Petr 3: 16, 21.). Slovo "svědomí" se nenachází ve Starém zákoně.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.