Stvoření je ... Co je stvoření?
(nečekané a nepochopitelné slovo nyní) (Marek 16: 15, Římanům 8: 19-22, 39, 2 Kor. 5: 17, Gal 6:15, Kolosanům 1: 15, 23, Ž 4: 13, Rev 8: 9) - (vše) stvoření (viz).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.