Encyklopedický slovník

Denní paralaxa

Denní paralaxa - to je ... Co je to denní paralaxa?

denní parallaksugol s vrcholem ve středu nebeské těleso a s bočními stěnami směrem ke středu Země ak pozorování bodu na zemském povrchu; má znatelnou hodnotu pouze pro tělesa sluneční soustavy. Denní paralaxa závisí na zenitové vzdálenosti svítidla a mění se s denním obdobím. * Denně PARALLAKSSUTOCHNY paralaxa úhel s vrcholem ve středu nebeské těleso a s stranách, směřujících do středu Země, a pozorování bodu na zemském povrchu; má znatelnou hodnotu pouze pro tělesa sluneční soustavy. Denní paralaxa závisí na zenitové vzdálenosti svítidla a mění se s denním obdobím.

encyklopedický slovník. 2009.