Deut. 12: 12 je ... Co je Deut. 12: 12? 2018 - TheglossyPages.com
Deut. 12: 12 je ... Co je Deut. 12: 12?
a budete radovat před Hospodinem, svým Bohem, vy i vaši synové a vaše dcery, a služebníci tvoji, a vaše otrokyně a Levita, který žije v tvých branách, protože nemá žádný podíl ani dědictví s vámi . Čísla. 18: 20 Num. 18: 24 Deut. 10: 9

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.