Deut. 12: 28 je ... Co je Deut. 12: 28?
a slyšet všecka ta slova, kteráž já přikazuji vám, aby se dobře s tebou a dětmi tvým po tobě až na věky, když děláte dobré a správné v očích Hospodina, tvého Boha.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.