Deut. 13: 10 je ... Co je Deut. 13: 10?
Zabijte ho kamením k smrti, protože se pokoušel odvrátit vás od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země z domu otroctví.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.