Deut. 17: 19 je ... Co je Deut. 17: 19?
A to musí být s ním, i když zní to po všechny dny svého života, které se naučil bát Hospodina, svého Boha, jak udržet všechna slova tohoto zákona a těchto stanov; Ps. 118: 12 Ps. 118: 24 Mat. 5: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.