Pes je ... Co je to pes?
sob'aka - nečisté zvíře podle zákona (Lev 11: 27). Židé znechucení ošetřených psů (Ex 22 :. 31; Dt 23 :. 18; Příklad 56: 11; Příklad 66 :. 3; Mat 7: 6 .; Phil 3: ... 2, Rev. 22: 15), a v Bibi jsou častěji nazýváni psi (Rom 30: 1, Žalm 21: 17,21, Mt 15,26). Jak lze vidět z Mat. 15: 27 psi pohanov byli pod jídlem pod jídlem, a nyní je to jedno z milovaných zvířat civilizovaných národů. Vždycky však psi vzbudili mnoho znechucení kvůli své zvláštní nehanebnosti a některým nechutným instinktům.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.