Sen je ... Co je to sen?
snění je někdy Božím zjevením, a proto ve starověku byla velká pozornost věnována snu (Římanům 33: 14-18). Ale sny jsou nejnižším stupněm zjevení (Numeri 12: 6-8) a byli často zneužíváni falešnými proroky (Jeremiáš 23:28). Nyní Bůh mluví ve svém Synu Ježíši Kristu (Židům 1: 2). ( viz vidění)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.