Zemlin - to ... Co Zemlin?
Země - ruská šlechtická rodina, pocházející z počátku 17. století. a zahrnuto do VI části genealogické knihy provincie Tver. VL

Biografický slovník. 2000.