Enigma je ... Co je to záštitník?

PRAKTICKÝ -a; m. 1. V ruské armádě do roku 1917: nejmladší hodnost důstojníka; osoba, která nosí tento titul. P. Semenovský pluk. Škola šupin. ● V Rusku byla hodnost šlechtice představena počátkem 18. století. ; původně šupiny byly standardní nosiče. 2. V sovětské a ruské armádě: hodnost je nižší než mladší poručík a vyšší než předák; osoba na tomto titulu. Priporshchitsky, ta-ta. P-epaulettes. Poutník, -yah, rok. P. hodnost. * * * Znamení vyšších důstojníků v ruské armádě od XVII. Století. (od roku 1884 pouze pro rezervované osoby a za války) av námořnictvu (od roku 1896 pro rezervované osoby). Vojenská hodnost v sovětských ozbrojených silách (od roku 1972) a některé další armády. V roce 1981 byl ve sovětských ozbrojených silách zaveden hlavní vojenský znak. Zachoval v ozbrojených silách Ruské federace. * * * LAWYER TRAFFICKER, Junior důstojnické hodnosti v ruské armádě ze 17. století. (od roku 1884 pouze pro rezervované osoby a za války) av námořnictvu (od roku 1896 pro rezervované osoby). Vojenská hodnost v sovětských ozbrojených silách (od roku 1972) a některé další armády. V roce 1981 byl ve sovětských ozbrojených silách zaveden hlavní vojenský znak. Zachoval v ozbrojených silách Ruské federace.

encyklopedický slovník. 2009.