Encyklopedický slovník

Equipartition zákon

Equipartition zákon - to je ... Co je equipartition zákon?

ekvipartiční zakonteorema klasická statistická fyzika, podle kterého každý stupeň volnosti v rovnovážném stavu systému průměrné energie kt / 2, kde K - konstanta Boltzmanna, T - absolutní teplota. Je třeba * * * Equipartitions ZAKONRAVNORASPREDELENIYA PRÁVO věta klasické statistické fyziky, podle kterého každý stupeň volnosti ( cm. stupně volnosti) systému v tom smyslu, v ustáleném stavu, energie kt / 2, kde K - Boltzmannova konstanta a T - absolutní teplota.

encyklopedický slovník. 2009.