Abstrakt je ... Co je to abstrakt?

ABSTRAKT -a; m. [z lat. referre - report, report] Souhrn vědecké práce, knihy atd .; zpráva založená na přehledu literárních a jiných zdrojů. Р. na historii. Napište, čtěte a projděte řeku. Р. na "Život a dílo Čajkovského". / / Abstrakt. Р. knihy, články. Abstrakt, -th, -th. P-forma prezentace. Abstrakt, -th, -th. Р. zprávu. Р. časopis (tisk esejí vědeckých publikací). * Abstrakt (z latinského refero. - Oznámeno), shrnutí písemně nebo v podobě zveřejnění zprávy obsah vědecké práce (práce), v literatuře na toto téma. * * * REFERATREFERAT (z latinského refero. - Oznámeno), souhrn v písemné formě nebo ve formě veřejné zprávy, jejichž obsah vědecké práce (prací), literatuře na toto téma.

encyklopedický slovník. 2009.