Fahaf je ... Co je Fahaf?
Fah'af (poslušnost, pokora) (1 Paralipomenon 7 :. 20) - analogové. Beread ( viz Takhan) (tento název se podobně jako ostatní dva opakuje dvakrát).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.