ŽIvot. 30: 6 je ... Co je život. 30: 6?
A Ráchel řekla: Bůh mě soudil a on slyšel můj hlas a dal mi syna. Proto nazvala jeho jméno: Dan.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.