ŽIvot. 30: 8 je ... Co je to život. 30: 8?
A Ráchel řekla: "Snažil jsem se tvrdě bojovat se svou sestrou a zvítězil. A nazvala jeho jméno Neftalí.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.