ŽIvot. 37: 32 je ... Co je to život. 37: 32?
a poslal kabát z mnoha barev, a dali ji přivedl k otci svému, a řekl:, Tohle jsme našli; Zjistěte, zda se jedná o oblečení vašeho syna nebo ne.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.