ŽIvot. 38: 30 je ... Co je to život. 38: 30?
Pak vyšel jeho bratr s červenou nití na jeho ruce. A jeho jméno se jmenovalo Zara.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.