ŽIvot. 44: 22 je ... Co je to život. 44: 22?
Řekli jsme si, aby můj pane,‘Ten chlapec nemůže opustit svého otce, a když opustí svého otce, tenhle umře. "

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.