ŽIvot. 44: 5 je ... Co je to život. 44: 5?
Není to [pohár] , ze kterého můj pijal a hádá na to? To jste vy to udělal.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.