ŽIvot. 41: 1 je ... Co je život. 41: 1?
Po dvou letech se Farao snil: Hle, stojí u řeky; Dan. 2: 1

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.