ŽIvot. 45: 27 je ... Co je to život. 45: 27?
Když řekli mu všechna slova Josefa, kteráž mluvil k nim, a když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho, oživil ducha Jacoba jejich otec,

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.