ŽIvot. 46: 18 je ... Co je to život. 46: 18?
To jsou synové Zilpy, které Lában dal dcéře Lea; ona jim porodila Jacoba šestnáct duší.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.