ŽIvot. 46: 2 je ... Co je to život. 46: 2?
A Bůh řekl Izraelovi ve vidění noci: Jákob! Jacob! Řekl: Tady jsem.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.