ŽIvot. 49: 14 je ... Co je život. 49: 14?
Isachar je silný zadek, ležící mezi kanály vody; Soud. 5: 15

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.