ŽIvot. 5: 6 je ... Co je život. 5: 6?
Seth žil sto pět let a porodil Enos.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.