ŽIvot. 6: 12 je ... Co je to život. 6: 12?
A Bůh pohlédl na zemi a hle, byla porušena, neboť všeho tvorstva byl poškozen jeho cestu na zemi.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.