ŽIvot. 8: 2 je ... Co je život. 8: 2?
fontány hluboká a oken nebes byly zastaveny, a déšť z nebe. Gen. 7: 11

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.