Genesis 11: 15 je ... Co je Genesis 11: 15?
zplodil Eber: A Salah žil čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.