Genesis 17: 23 je ... Co je Genesis 17:23?
řekl Abraham vzal Izmaele syna svého, i všecky zrozené v domě svém, i všecky koupené za stříbro své, každý pohlaví mužského mezi muži domu Abrahamova; a obřezali předkožku ve stejný den, jaký mu Bůh řekl.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.