Genesis 17: 7 je ... Co je Genesis 17: 7?
A učiním smlouvu mezi mnou a tebou i tvým potomstvem po tobě ve svých pokoleních, věčnou smlouvou, že budu tvůj Bůh a tvým potomkům po tobě; Gen. 15: 18 Lev. 26: 12 4 Svět. 13: 23

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.