Genesis 18: 24 je ... Co je Genesis 18: 24?
Možná je v tomto městě padesát spravedlivých? Zničíš a nebudeš ušetřeni tohoto místa kvůli padesáti spravedlivým lidem?

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.