Genesis 20: 13 je ... Co je Genesis 20: 13?
když mě Bůh vyvedl z domu mého otce, řekl jsem jí, ‚co dělat se mnou právě tuto milost, ve kterém vejde klademe všude mi říkají:‚je to můj bratr.‘

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.