Genesis 20: 8 je ... Co je Genesis 20: 8?
A vstav Abimelech ráno, svolal všecky služebníky své, a vypravoval všecka slova ta v uši jejich; a lidé byli velmi vyděšeni.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.