Genesis 24: 24 je ... Co je Genesis 24: 24?
Řekla mu: Jsem dcera Betúela syna Milky, kterého porodila Náchorovi.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.