Genesis 32: 1 je ... Co je Genesis 32: 1?
A Jákob jel svou cestou. A setkali se s ním Boží andělé. Ps. 33: 8

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.